Nieuwe beperkingen met ingang van 1-feb-2021

De kogel schijnt door de spreekwoordelijke kerk: op basis van nieuwe beslissingen door de overheid kan --- met ingang van 1-feb-2021 --- judo t.e.m. 12 jaar in de dojo enkel
[a] als je judo kiest als enige buitenschoolse activiteit, en
[b] de lessen plaatsvinden in groepen van max 10.
 
De geplande lessen van zaterdag en zondag e.k. gaan nog door, maar de geplande lessen op woensdag 3-feb-2021 worden onmiddellijk ge-annuleerd.
 
Deze nieuwe beperkingen hebben een immense impact op onze organisatie. Teneinde Judoschool Merelbeke toe te laten om in te schatten of wij ons kunnen her-organiseren in dit kader, zal er vandaag een email uitgaan met daarin een bevraging, gericht aan de ouders van onze judoka's t.e.m. 12 jaar. Mogen wij U vragen om deze poll massaal en ook zo snel mogelijk te beantwoorden.
 
Dank bij voorbaat.
 
Het bestuur.
Tags: