Historiek

 

Over de ere-voorzitter

Toen in 1948 het judo overwaaide vanuit Japan naar België, werd de oprichter en huidige voorzitter van Judoschool Merelbeke, Antoine De Maerteleire , onmiddellijk aangetrokken door de sport. Hij was op dat moment worstelaar bij de destijds gerenommeerde Gentse club ‘de Verenigde Krachtmeters’ en besloot zich in 1951 aan te sluiten bij Judo Club Gent. Hij werd er onder andere getraind door de erg gerespecteerde Japanse sensei Tokio Hirano en Ichiro Abe. Hij kreeg er ook les van Pierre De Rouck  en volgde internationale stages samen met toenmalige Olympische en wereldkampioenen. Bij JC Gent kende hij ettelijke jaren van succes, zowel individueel als per ploeg: hij nam verscheidene malen deel aan het Belgisch kampioenschap en was een vaste waarde in de provinciale en nationale ploeg (van 1960 tot 1963).

 

 

Het ontstaan

In 1970 viel de ploeg van JC Gent uiteen en Antoine dacht eraan om, samen met zijn vrouw Liliane en zijn broer Gilbert, een eigen club te stichten. Na de nodige administratieve rompslomp en hulp van de toenmalige gemeentelijke sportdirecteur dhr. Lison, kregen ze, samen met een 15-tal nieuwe leden een kwart van de sporthal van Merelbeke ter beschikking: Judoschool Merelbeke was geboren. We schrijven januari 1971. Al gauw groeide de club uit haar grondvesten: scholen kwamen tijdens de les L.O. les volgen en meer leden schreven zich in. Hierdoor had de judoschool een grote nood aan een eigen lokaal.

 

De groei

In 1980 kreeg de club de "Selecta-hallen" toegewezen; dit gebouw werd na veel werk, tijd, energie en financiering, zowel van privé-personen als van de gemeente, in gebruik genomen tot in 1990 het gemeentebestuur besloot dat de ruimte voor andere doeleinden moest dienen.

In samenspraak met de gemeentelijke diensten kon de judoschool in 1991 haar intrek nemen in de voormalige TUCO gebouwen aan de Plataan in Merelbeke. Het gebouw was er bij instap echter nog slechter aan toe dan de Selecta-hallen, bewijze de (opnieuw) vele werkuren en kosten die aan de eigenlijke in-gebruik-name vooraf gingen. Door de jaren heen is dit lokaal uitgegroeid tot een dojo waar veel judoclubs van dromen: twee permanente op-en-top wedstrijdtatami, een technische oefenruimte, eigen cafetaria, uitgebreide parkeermogelijkheden en ruime dames- en herenkleedkamers met bijhorende douches.

 

De drijvende krachten door de jaren heen waren nog steeds Antoine en Liliane, sterk bijgestaan door een aantal bereidwillige vrijwilligers, idealisten zeg maar. Oa. Herman Morbée, Marc Platteeuw, zoon Dirk De Maerteleire, Christophe Inghelbrecht, Pascal Paul Van Laecken en wijlen Norbert Caspers die tot zijn onverwacht overlijden steeds deel uitmaakte van het bestuur. Het ledenaantal steeg met de jaren. JSM haalde in de eerste helft van de jaren 2000 een 180-190 tal vergunningen.

 

 

De huidige club

Eind 2008 werd de judoschool getroffen door een zwaar verlies. Liliane, onze secretaris en alma mater van de judoschool overleed plots en onverwacht. De judoschool beleefde een van haar zwaarste seizoenen. Maar het judo in Merelbeke moest en zou verdergaan, Liliane zou het zeker niet anders gewild hebben. Het bestuur werd versterkt met nieuwe krachten en frisse ideeën in de vorm van Jean-Pierre D’Herckers en Luc Braeckman.

 

 

Anno 2019 was de club uitgegroeid tot één van de grootste clubs van het land met ongeveer 280 vergunningen verdeeld over kleuterjudoka’s, jongeren en volwassenen. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd en daar konden we best trots op zijn. Onze jongste judoka was 4 jaar terwijl ons oudste lid 86 lentes telde.

 

 

 

In 2020 en 2021 kwam de hele wereld in de ban van het Corona-virus: duizenden mensen kwamen om tijdens de pandemie, ganse landen gingen in lockdown, en iedereen werd verplicht tot handhygiëne, mondmaskers & afstandsregels. Maandenlang werd sport (en judo als contact-sport nog des te meer) beperkt, verboden, weerom toegelaten mits strenge regels, aan banden gelegd, enzomeer. Voor de club werd het een hele uitdaging om een balans te vinden tussen enerzijds het verlangen om onze leden te laten sporten, en anderzijds de bezorgdheid om het maatschappelijk welzijn. Maar we kwamen er sterker uit, en slaagden erin om ons ledenbestand op peil te houden.

 

 

Judoschool Merelbeke heeft altijd hetzelfde doel nagestreefd: judo aanleren voor jong en oud, voor recreatieve judoka's en competitiejudoka's. De familiale sfeer overheerst, maar er wordt nog steeds in de eerste plaats hard getraind, elk aan zijn eigen tempo welteverstaan. Weliswaar elk op zijn eigen tempo met aandacht voor zowel de recreatieve beoefenaar als de meer competitieve judoka. De missie van de judoschool is dan ook

“de judosport in al haar facetten (fysiek, mentaal en moreel) verspreiden op zowel recreatieve als competitie manier. We bereiken hierbij een zo breed mogelijk publiek waarbij diversiteit op vlak van leeftijd, geslacht en sociaal-economische status voorop staat”

In de rangen vinden we verschillende Belgische kampioenen tot zelfs habitués op podia van Europees als wereldniveau. Dit zowel op shiai (vechtwedstrijden) als kata (technische demonstratie). Voorbeelden hiervan zijn Eddy Van De Cauter, Marc Nevejans, Wouter Goedertier, Nathalie De Pauw (+), Hanne Noyen, Mina Libeer en recent nog Niels Van Renterghem, maar ook Nathalie De Pauw (+) & An Roelands, Yanick Vandekerckhove & Patrick Minnoy als Dirk De Maerteleire & Christophe Inghelbrecht. Ook in ploegverband (interclub) staan de judoka’s uit Merelbeke hun mannetje en vrouwtje met verschillende titels in regionale als nationale afdeling.

Naast de vele deelnames aan wedstrijden (zowel individueel als in ploeg) wordt er dus ook aandacht besteed aan het recreatieve: we denken hierbij niet alleen aan ons jaarlijks sinterklaasfeest, oudertraining, nieuwsjaarsreceptie, interclubrandori-ontmoeting en afsluitende seizoensbarbecue, maar ook aan onze wekelijkse babbel aan de bar.

Met een functioneel en energiek bestuur dat, met de overgang naar een VZW structuur midden 2023, ondertussen bestaat uit Antoine De Maerteleire (ere-voorzitter), Dirk De Maerteleire (voorzitter), Katrien Swerts (penningmeester), Luc Van Gendt (secretaris), Christophe Inghelbrecht (bestuurslid) en  Jean-Pierre D’Herckers (bestuurslid), kijken we volop uit naar wat de toekomst brengt.